Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Kortyka Stanisław Ryszard

Urodził się w 1943 roku w Szewcach koło Sandomierza. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1969 r.  z malarstwa i projektowania malarstwa w architekturze w pracowniach prof. Zbigniewa Karpińskiego i doc. Alfonsa Mazurkiewicza. Brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Malarstwo i rysunek prezentował na 30 wystawach indywidualnych. Jest profesorem tytularnym. Do 2019 roku prowadził dyplomujące pracownie malarstwa w ASP we Wrocławiu i w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2004 r. otrzymał Nagrodą Główną Prezydenta Miasta Wrocławia na Dolnośląskich Wystawach Sztuki. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina na XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego. W 2014 roku otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Szczecinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego i BWA w Sandomierzu, BWA w Przemyślu, BWA w Rzeszowie, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W Wydawnictwie Ossolineum opublikował trzy zbiory poezji.