Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Piętal Włodzimierz

Urodzony w 1950 roku. Studia w latach 1971 - 1973 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i 1973 - 1976 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1976 r. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, pisze wiersze, nie tylko satyryczne i piosenki kabaretowo-literackie. Udział w wystawach krajowych i za granicą. Wystawy indywidualne w Polsce, Austrii, Niemczech i Izraelu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace w zbiorach, głównie prywatnych w Polsce, Kanadzie, USA, Meksyku, Australii, Izraelu i w wielu krajach Europy. Z Rzeszowem związany od 1981 roku. Autor organizuje też wystawy zbiorowe 16-25 autorów np. w Rzeszowie w Ratuszu w 2002, 2003 , 2006 i 2007 r, oraz wystawę plenerową 3-4-5-6 autorów na ul.3  Maja 26. Wystawa ta istniejąca od 2003 roku jest wystawą zmienno-tematyczną, coniedzielną, plastyczno-literacką (tekstową). Została ona w pewnym momencie nazwana " Rzeszowski Montmartre" i promuje twórczość nie tylko rzeszowską. Jest również otwarta dla innych autorów.