Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Molski Eugeniusz

Urodził się 11 lipca 1942 r. w Bagienicach koło Przasnysza. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie oraz Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1969 r. w specjalnościach takich jak: malarstwo architektoniczne i ceramika. Od 1969 r. do 2005 r. był nauczycielem ceramiki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe, rzeźbę i ceramikę. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, zagranicznych i zbiorowych. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją twórczość. Prace Eugeniusza Molskiego znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i muzealnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, Muzeum Książ w Wałbrzychu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum „Cifra Palota"w Kecskemet (Węgry).