Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Majewski Jerzy

Urodzony w 1931 roku w Przechowie koło Świecia. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1957 roku. Współorganizator Grupy XIV . Organizator plenerów malarskich: bieszczadzkiego, łańcuckiego w Dębicy, a także pleneru w Vilard Recula we Francji. Dyrektor BWA Rzeszów w latach 1973 - 1978, kustosz Muzeum w Łańcucie. Od 1982 roku pracuje w Desie, kierownik Salonu, dyrektor Oddziału , a obecnie wiceprezes spółki i kierownik Domu Aukcyjnego w Krakowie. Brał udział we wszystkich wystawach Grupy XIV, wystawach okręgowych ZPAP i wystawach poplenerowych. W Julinie, Bukowsku, Rzeszowie, Łańcucie, Koszycach, Świdniku, na Węgrzech, we Francji, Dannii.  Stypendium trzymiesięczne w Danii. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski V kl. Złotą Odznaką ZPAP i odznaką Zasłużony DZzałacz Kultury. Uprawia malarstwo. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.