Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Żebrowski Leszek

Urodził się w 1950 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Projektowania Graficznego w pracowni prof. Jerzego Krechowicza. Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie. Organizuje akcje plastyczne i warsztaty, mieszka w Szczecinie i Szelkowie Nowym koło Makowa Mazowieckiego. Najbardziej znany jest jako autor ponad 400 wydanych drukiem plakatów – najczęściej o tematyce kulturalnej. Oprócz plakatów komputerowych, artysta tworzy także prace oparte na tradycyjnym warsztacie rysunkowym, są to najczęściej pastele na barwnym kartonie wykonane w formacie identycznym jak drukowany z nich plakat. Otrzymał ponad 30 nagród, w tym wiele międzynarodowych na najważniejszych przeglądach plakatu w Warszawie, Moskwie, Teheranie, Mons, Charkowie, Tuluzie i Rzeszowie.  Zajmuje się plakatem, malarstwem, scenografią i filmem.