Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Szajna Józef

Urodzony 13 marca 1922 roku w Rzeszowie.  W czasie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Był więźniem obozów w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Po wojnie studiował na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1952 roku. Podyplomowe studia na Wydziale Scenografii ASP w Krakowie ukończył w 1953 roku. W latach1954-1965 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym macierzystej uczelni. W 1972 roku został profesorem. Po 1972 r. został dyrektorem, reżyserem i kierownikiem artystycznym Teatru Ludowego w Nowej Hucie/ W latach 1966 – 1971współpracował z Teatrem Starym w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Polskim w Warszawie i teatrami poza granicami kraju. W sezonie 1972 – 73 obejmuje dyrekcję Teatru klasycznego w Warszawie, przekształca go w Centrum Sztuki – Teatru Galerię. Pracuje w nim jako dyrektor i kierownik artystyczny do 1982 roku. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia twórcze. Uprawiał twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i scenografii. Był reżyserem, autorem sztuk teatralnych i teoretykiem teatru. W 1985 został mu nadany przez Radę Państwa tytuł profesorski.  W 1998 Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa. Ściśle współpracował wz rzeszowskim teatrem im. W. Siemaszkowej, tam utworzono jego autorska galerię. Mieszkał i tworzył w Warszawie.  Zmarł 24 czerwca 2008 r. w Warszawie.