Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Jawczak Jerzy

Urodził się 25 maja w Zarszynie.  Od 1956 mieszkał w Sanoku. Utrzymywał kontakty ze Zdzisławem Beksińskim. W 1958 został członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, w ramach działalności którego w 1960 miał pierwszą wystawę indywidualną. W 1959 zdobył I nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Artystycznej. Jego fotografie ukazywały się w dzienniku „Nowiny Rzeszowskie”. Od 1960 był zatrudniony jako fotograf w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie w 1961 był współorganizatorem pracowni fotograficznej. 
Od 1963 mieszkał w Rzeszowie, gdzie jako fotograf i fotoreporter współpracował (m.in.) z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej i Krajową Agencją Wydawniczą, krakowskim Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym oraz z czasopismami: „Fotografia”, „Konfrontacje”, „Nowiny”, „Profile”, „Prometej”, „Szpilki”. W 1965 (wspólnie z Zdzisławem Postępskim i Aleksandrem Hadałą) przyczynił się do wznowienia działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego, obejmując w nim funkcję wiceprezesa ds. artystycznych. W 1969 był współtwórcą i redaktorem ds. artystycznych czasopisma „Prometej”. W 1971 został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 384). Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych  indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów. Jego fotografie były wielokrotnie prezentowane w Polsce oraz wielu krajach Europy i świata. Był członkiem jury w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Zmarł 20 lipca 1983. Został pochowany na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. 
Fotografie Jerzego Jawczaka zgromadzono w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku oraz (ok. 5 tysięcy negatywów) w zbiorach Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, przekazane przez jego żonę Elżbietę Jawczak.