Wirtualna galeria zbiorów dzieł sztuki BWA w Rzeszowie

Dąbek Andrzej

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1982 roku. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych, uczestniczył w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą - Witebsk, Petersburg, Mińsk. Udział w wystawie „Artyści polski Południowo-Wschodniej 1950-2000” - Rzeszów, „Porównania” - Sandomierz. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką wydawniczą, książką artystyczną, instalacją.